Kommunismiohvrite memoriaal ja ohvitseride mälestusmärk Maarjamäel

2018

  • Arhitektuurikonkurssi töö : 1 koht
  • Aadress: Pirita tee 78
  • Projekt: 2016 - 2017
  • Arhitekt : Arhitektuuribüroo JVR ja Stuudio Truus
  • Üldpind: 3,8 ha
  • Projekti meeskond: Kalle Vellevoog, Jaan Tiidemann, Tiiu Truus, Lidia Zarudnaja, Kersti Nigols, Martin Prommik, Liis Volksepp, Marianna Zvereva, Annika Liivo
  • Skulptuuri osa: Kirke Kangro
  • Inseneriosad: OÜ EstKONSULT, AS Contactus